Nederlands Verplaatsingspanel (NVP)

Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is een landelijk dekkende en regio specifieke databron van mobiliteit en activiteiten van Nederlanders. Sinds 2019 worden dagelijks de verplaatsingen van minimaal 7.000 deelnemers (16+) per maand vastgelegd. Het NVP is een initiatief van DAT.mobility en Mobidot, het veldwerk wordt uitgevoerd in samenwerking met Verian/Kantar.

Alle verplaatsingen buitenshuis met elk type vervoermiddel worden in het panel waargenomen via passieve registratie met een app, inclusief wandelroutes. De snelheid van de verplaatsingen in combinatie met de verplaatsing op de kaart, wordt gebruikt om de modaliteit te bepalen. Achteraf wordt aan de hand van algoritmes bepaald welke activiteiten men heeft ondernomen en welk doel de verplaatsing had.

Uiteraard zijn er achtergrondkenmerken van de respondenten bekend, zodat ook profielen en/of doelgroepen kunnen worden samengesteld. De variabelen vormen in latere instantie de basis voor de koppeling met het NMO Doelgroeponderzoek.

Omdat de respondenten gedurende minimaal enkele weken de app hebben geïnstalleerd, kan ook het cumulatieve bereik van campagnes worden bepaald.

Deze informatie levert in geaggregeerde- en geanonimiseerde vorm waardevolle inzichten op. In lijn met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt de data met zorg verwerkt en gegevens die individuen kunnen identificeren afgeschermd.

De resultaten van het NVP worden binnen BRO gebruikt om de volumes uit het Mobiliteitsspectrum te profileren naar persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, sociale klasse en opleiding. Aangezien de censusdata uit het Mobiliteitsspectrum gebaseerd is op alle verplaatsingen en het NVP-panel alleen respondenten van 16 jaar of ouder heeft, vindt er een correctie plaats op het volume. Voor zover mogelijk worden verplaatsingen van toeristen en zwaar vrachtverkeer verwijderd uit de data. Het volume wordt vervolgens gemodelleerd naar de populatie van 13 jaar of ouder. Het panel bestaat in verband met consent uit personen van 16 jaar of ouder. De 13-15 jarigen worden op basis van een model toegevoegd.

Scroll to Top