Zichtbaarheid (VAC)

Alle objecten zijn zoals gezegd binnen BRO met behulp van GPS-coördinaten geplot op een kaart en in de juiste positie/oriëntatie ten opzichte van de omgeving en vooral de verkeerstromen gezet, inclusief eventuele belemmerende obstructies. Van elk object is dan bekend hoe groot de verkeersstroom is in de buurt van dat object. Dit vormt de basis van het bereik en het aantal contacten, gebaseerd op de eerdergenoemde realistic opportunity to see.

De buitenreclame-objecten worden vaak onbewust gepasseerd of geconsumeerd. Daarom is het van belang om vanuit de ROTS (realistic opportunity to see) te bepalen of iemand daadwerkelijk kijkt naar de advertentie op het scherm of object.

Hiervoor wordt het aantal contacten van personen met een ROTS in het zichtbaarheidsgebied gecorrigeerd voor de waarschijnlijkheid of kans dat ze gekeken hebben. Deze kans wordt berekend vanuit een model wat is gebaseerd op jaren van visibility-studies, waarin is onderzocht welk deel van de passanten daadwerkelijk kijkt naar een object in allerlei verschillend scenario’s. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van eyetracking.

Deze kans op daadwerkelijke eyeballs wordt de VAC genoemd wat staat voor Visually Adjusted Contact. De berekening van het uiteindelijke bereik vindt in BRO – en ook in alle andere OOH audience measurement studies in andere landen – plaats op basis van VAC.

Scroll to Top