Privacybeleid

Privacystatement Buitenreclame-onderzoek 

Dit is het Buitenreclame-onderzoek hierna genoemd BRO. BRO neemt privacy zeer serieus en BRO doen haar best ieders privacy te respecteren, verwerkt geen persoonsgegevens en die persoonsgegevens die vrijwillig zijn afgestaan door degenen die de nieuwsbrief van BRO wilden ontvangen, zo goed mogelijk te beschermen.

Privacy op de Buitenreclame-onderzoek website

Op buitenreclame-onderzoek.nl wordt geen gebruik gemaakt van cookies, trackers en andere volgtechnologie. BRO houdt geen bezoekers-statistieken bij.

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief van BRO hebben personen zichzelf ingeschreven en kunnen zich na ontvangst altijd uitschrijven zelf. Het email-adres dat u op onze website invult wordt alleen gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief en hebben geen enkel ander doel.

Contactformulier

Het contactformulier op de website wordt gebruikt voor het maken van een email die verstuurd wordt aan een medewerker van Buitenreclame-onderzoek. De gegevens worden verder niet verwerkt en noch bewaard.

Privacy in onze overige dienstverlening

De dienstverlening van BRO bestaat uit het informeren van personen die zich vrijwillig hebben aangemeld voor de nieuwsbrief over de updates die gedaan zijn in CAFAS. In CAFAS zelf staan geen persoonsgegevens. BRO verzamelt geen persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens BRO van u heeft, dan kunt u hierover een mail sturen naar info@buitenreclame-onderzoek.nl
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen, wijzigen of aan te vullen. 

Beveiliging

Binnen onze organisatie passen we beveiligingsmaatregelen toe om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Bewaartermijn persoonsgegevens

BRO bewaart persoonsgegevens die zij gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven niet langer dan noodzakelijk en/of tot het moment dat de persoon uit dienst treedt bij het bedrijf waar deze persoon werkzaam was.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor producten en diensten van Google.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe
Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Overige opmerkingen

Dit privacystatement is mede gebaseerd op het privacystatement van de Autoriteit Persoonsgegevens

Met dit privacystatement geven we invulling aan de volgende aanbeveling uit de Handleiding AVG: “informatievoorziening aan de betrokkenen op schrift stellen (bijvoorbeeld in de vorm van een privacy statement); ” (5.2 p. 51). In de Handleiding zijn verder geen eisen aan een privacystatement opgenomen.

Scroll to Top